slide3.jpg

Opieka duchowa

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia im. Św. Wojciecha
Prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej

Ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena

Telefon: (58) 345-82-74 sekretariat 
Telefon komórkowy: 509 596 169

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

Maturzyści !

 

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014 r. - wykaz lektur.

Poniżej podany jest wykaz lektur, który był zalecany przez CKE do roku 2012. Obecnie drugi temat części pisemnej może wiązać się z tekstem literackim nieomawianym w szkole, ale utrzymanym w znanej uczniom konwencji.

Życzymy owocnej lektury.

Przypominamy, że temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie pisemnym, będą formułowane na podstawie Standardów wymagań egzaminacyjnych.

ZAKRES PODSTAWOWY:

Literatura polska:

Średniowiecze:

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej.

Renesans:

− Jan Kochanowski – fraszki (od 2009 r.), pieśni i treny (wybór).

Barok:

− Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy.

− Daniel Naborowski – wybór wierszy.

− Wacław Potocki – wybór wierszy 30.

Oświecenie:

− Ignacy Krasicki – bajki (od 2009 r.), satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny.

Romantyzm:

− Adam Mickiewicz – Romantyczność (od 2009 r.).

− Adam Mickiewicz Pan Tadeusz.

− Adam Mickiewicz Dziady cz. III .

− Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6.

− Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa).

− Adam Mickiewicz – wybór wierszy.

− Juliusz Słowacki – wybór wierszy.

− Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy.

Pozytywizm:

− Bolesław Prus Lalka.

− Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem.

− Eliza Orzeszkowa Gloria victis.

− Maria Konopnicka Mendel Gdański.

− Bolesław Prus Kamizelka.

− Henryk Sienkiewicz Potop, Quo vadis (od 2009 r.).

Młoda Polska:

− Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy.

− Jan Kasprowicz – wybór wierszy.

− Leopold Staff –epok wybór wierszy z różnych.

− Stanisław Wyspiański Wesele.

− Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I).

− Stefan Żeromski Ludzie bezdomni.

− Stefan Żeromski Przedwiośnie.

Dwudziestolecie międzywojenne:

− Witold Gombrowicz Ferdydurke rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV.

− Zofia Nałkowska Granica.

− Bolesław Leśmian – wybór wierszy.

− Julian Tuwim – wybór wierszy.

− Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy.

Literatura II wojny światowej:

− Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy.

− Miron Białoszewski – wybór wierszy.

− Gustaw Herling-Grudziński Inny świat.

Literatura współczesna:

− Wisława Szymborska – wybór wierszy.

− Stanisław Barańczak – wybór wierszy.

− Czesław Miłosz – wybór wierszy.

− Jan Twardowski – wybór wierszy.

− Tadeusz Różewicz – wybór wierszy.

− Zbigniew Herbert – wybór wierszy.

− Sławomir Mrożek Tango.

− Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem.

− Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

Literatura powszechna:

-Sofokles - Król Edyp.

-Horacy - wybór pieśni.

-William Shakespeare – Makbet.

-Molier – Świętoszek.

-Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wertera.

-F. Dostojewski - Zbrodnia i kara.

-Joseph Conrad - Jądro ciemności.

-Albert Camus – Dżuma.

POZIOM ROZSZERZONY:

Literatura polska:

-Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) –Szewcy.

-Jan Kochanowski – Treny.

-Juliusz Słowacki – Kordian.

-Witold Gombrowicz –Trans-Atlantyk.

-Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka.

-Literatura powszechna:

-Michaił Bułhakow –Mistrz i Małgorzata.

-Dante Alighieri –Boska Komedia.

-Johann Wolfgang von Goethe –Faust.

-Franz Kafka –Proces.

Przygotowała mgr Barbara Ignaciuk